Home / Csatlakozás

Csatlakozás

oldal_csatlakozas

A csatlakozás menete

A csatlakozni kívánó vállalkozás képviselője e-mail-en beküldi az ÉFOSZ Igazgatóságára a Csatlakozói adatlapot.

Az Értékelő Bizottság a versenyjogi szabályok betartásával megvizsgálja, hogy az adott vállalás megfelel-e a felhívás szellemének és a csatlakozási feltételeknek. Az Értékelő Bizottság 5 főből áll, részt vesz benne az ÉFOSZ három tisztségviselője, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének képviselője, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembere.

A vállalások, illetve a beszámoló közzétételéről az Értékelő Bizottság konszenzusos alapon dönt. Amennyiben a vállalást az Értékelő Bizottság megfelelőnek találja, úgy az ÉFOSZ erről a vállalkozást e-mailben értesíti. Az ÉFOSZ gondoskodik arról, hogy ezt követően öt munkanapon belül a vállalás felkerüljön a vállalások honlapjára.

Ha a vállalást az Értékelő Bizottság nem találja megfelelőnek, az ÉFOSZ egyeztet az érintett vállalkozás képviselőjével az elfogadáshoz szükséges módosításokról.

Az Értékelő Bizottság jogosult a csatlakozótól további információkat kérni, illetve a fentiekben megfogalmazott követelményeknek meg nem felelő vállalás vagy beszámoló közzétételét megtagadni.

A rendszer működése

A vállalkozás évente egyszer, az elnökség által meghatározott időpontig jelentést tesz jelentést az ÉFOSZ számára a tett vállalás előrehaladásáról. Ennek elmaradása esetén az ÉFOSZ emlékeztetőben kéri a pótlást. A pótlás harminc napon túli elmulasztása maga után vonja a csatlakozotti státusz megszűnését és a vállalkozás nevének törlését a vállalások honlapjáról.

A csatlakozó vállalkozások a vállalások honlapján kiegészítő információk elhelyezését kérhetik a vállalás kapcsán megvalósult eredményekről az erre a célra fenntartott “Eredmények” menüpont alatt.

Az ÉFOSZ évente legalább egy alkalommal, a tavaszi közgyűlésén, vagy egyéb nyilvános eseményen tagjai és a nyilvánosság számára beszámol a megelőző évben tett vállalások teljesüléséről. Az ÉFOSZ az érintett minisztériumok, intézetek és egyéb támogatók számára legalább évente egyszer, írásban is megteszi jelentését.

A vállalás és a vonatkozó beszámoló valóságtartalmáért és tényszerűségéért kizárólag a csatlakozót terheli felelősség, az ÉFOSZ nem tartozik felelősséggel a vállalásban foglaltakért, illetve azok betartásáért.

A vállalás a csatlakozó vagy harmadik fél által történő kommunikálása kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lehetséges, melyért az ÉFOSZ nem vállal felelősséget. A vállalásokat tevő vállalatok neve a honlapon ábécé sorrendben kerül feltüntetésre az egyes vállalások, valamint a “Csatlakozott vállalkozások” menüpont alatt.

3vissza