Home / GYIK

GYIK

oldal_gyik
Gyakran ismételt kérdések

Csak az ÉFOSZ tagjai csatlakozhatnak a vállalásokhoz?
Nem, a vállalásokhoz minden Magyarországon működő élelmiszer-vállalkozás csatlakozhat.

Ki lehet támogatója az ÉFOSZ felhívásának?
A vállalások támogatója lehet minden olyan jogi vagy természetes személy, amely/aki egyetért a felhívás céljaival és erről írásbeli Támogatási nyilatkozatot tesz az ÉFOSZ számára.  A támogatók hozzájárulnak, hogy a vállalások honlapjának “Támogatóink” menüpontja alatt
nevük feltüntetésre kerüljön.

Csak a honlapon szereplő vállalásokhoz lehet csatlakozni?
Nem, a csatlakozni kívánó cégek új vállalásokat is tehetnek. Az Értékelő Bizottság a versenyjogi szabályok betartásával megvizsgálja, hogy az adott vállalás megfelel-e a felhívás szellemének és a csatlakozási feltételeknek.

Az összes vállaláshoz csatlakozni kell?
Nem, akár egyetlen meglévő vállaláshoz is lehet csatlakozni, vagy új vállalást is lehet tenni anélkül, hogy a már meglévő vállalásokat aláírná az érintett vállalkozás.

Hogyan lehet csatlakozni?
A csatlakozni kívánó vállalkozás képviselője e-mail-en beküldi az ÉFOSZ Igazgatóságára a csatlakozói adatlapot. Az Értékelő Bizottság a versenyjogi szabályok betartásával megvizsgálja, hogy az adott vállalás megfelel-e a felhívás szellemének és a csatlakozási feltételeknek. A vállalások, illetve a beszámoló közzétételéről az Értékelő Bizottság konszenzusos alapon dönt. Amennyiben a vállalást az Értékelő Bizottság megfelelőnek találja, úgy az ÉFOSZ erről a vállalkozást e-mailben értesíti. Az ÉFOSZ gondoskodik arról, hogy ezt követően 5 munkanapon belül a vállalás felkerüljön a vállalások honlapjára. Ha a vállalást az Értékelő Bizottság nem találja megfelelőnek, az ÉFOSZ Igazgatóság egyeztet az érintett vállalkozás képviselőjével az elfogadáshoz szükséges módosításokról. Az Értékelő Bizottság jogosult a csatlakozótól további információkat kérni, illetve a fentiekben megfogalmazott követelményeknek meg nem felelő vállalás vagy beszámoló közzétételét megtagadni.

Ki bírálja el, hogy a beküldött új vállalás megfelelő-e?
Ennek eldöntése az Értékelő Bizottság feladata. Az Értékelő Bizottság tagjai: az ÉFOSZ három tisztségviselője + a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének egy képviselője + a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembere.

Ingyenes-e a csatlakozás?
Igen.

Hogyan kerülnek feltüntetésre a honlapon a csatlakozott vállalkozások?
A vállalásokat tevő vállalatok neve a honlapon ábécé sorrendben kerül feltüntetésre az egyes vállalások, valamint a “Csatlakozott vállalkozások” menüpont alatt.

Kinek kell beszámolni a vállalások teljesítéséről?
A vállalkozás évente egyszer, szeptember 15-ig jelentést tesz az ÉFOSZ számára a tett vállalás előrehaladásáról. Ennek elmaradása esetén az ÉFOSZ Igazgatóság emlékeztetőben kéri a pótlást. A pótlás 30 napon túli elmulasztása maga után vonja a csatlakozotti státusz megszűnését és a vállalkozás nevének törlését a vállalások honlapjáról.

Az ÉFOSZ ellenőrzi-e a vállalások teljesítését?
Nem, a vállalás és a vonatkozó beszámoló valóságtartalmáért és tényszerűségéért kizárólag a csatlakozót terheli felelősség, az ÉFOSZ nem tartozik felelősséggel a Vállalásban foglaltakért, illetve azok betartásáért. A csatlakozott vállalkozások éves beszámolója alapján az ÉFOSZ rendszeresen beszámol a nyilvánosság számára az elért eredményekről.

Feltüntethető-e a vállalás a termék csomagolásán vagy a rá vonatkozó marketing kommunikációban?
A vállalkozás saját felelőssége a termékekhez kapcsolódó minden nemű fogyasztói tájékoztatás tartalma. A vállalás a csatlakozó vagy harmadik fél által történő kommunikálása kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lehetséges, melyért az ÉFOSZ nem vállal felelősséget. Az ÉFOSZ ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalást sem adhat ki.

Megváltoztatható a tett vállalás szövege?
Elvileg megváltoztatható a vállalás szövege, amennyiben erre vonatkozó igényét az érintett vállalkozás indoklással együtt e-mail-en megküldi az ÉFOSZ részére a vallalasok@efosz.hu címre. Az Értékelő Bizottság megvizsgálja, hogy a kért változtatás összeegyeztethető-e a felhívás szellemével és nem veszélyezteti-e annak hitelességét, valamint nem vezet-e a fogyasztók megtévesztéséhez. Ennek eredményéről az ÉFOSZ a vállalkozást e-mail-en
értesíti és az elfogadott változtatást a honlapon megjeleníti. A változtatás bárminemű jogi következményét kizárólag a kérelmező vállalkozás viseli.

Hogyan ismerteti meg az ÉFOSZ a közvéleménnyel a cégek vállalásait?
Az ÉFOSZ évente legalább egy alkalommal, a tavaszi közgyűlésén, vagy egyéb nyilvános eseményen tagjai és a nyilvánosság számára beszámol a megelőző évben tett vállalások teljesüléséről. Az ÉFOSZ az érintett minisztériumok, intézetek és egyéb támogatók számára legalább évente írásban is megteszi jelentését. Emellett a fogyasztók és a média számára is népszerűsíti a felhívást és a csatlakozott vállalkozások eredményeit. A vállalások megjelentetésére létrehozott honlapon feltünteti a csatlakozott vállalkozások nevét. Az erre a célra fenntartott menüpont alatt a vállalások eredményét bemutató írások és képek is megjelentethetőek.

A csatlakozott vállalkozások saját maguk tölthetnek-e fel anyagokat a vállalások honlapjára?
Nem, a honlap működtetése, azon információk elhelyezése az ÉFOSZ kizárólagos hatásköre. A csatlakozó vállalkozások a vállalások honlapján kiegészítő információk elhelyezését kérhetik az ÉFOSZ-tól a vállalás kapcsán megvalósult eredményekről az erre a célra fenntartott “Eredmények” menüpont alatt. Erre vonatkozó igényüket írásban jelezhetik a vallalasok@efosz.hu e-mail címen.

Hogyan vonható vissza a csatlakozás?
A vállalkozások a csatlakozás visszavonására vonatkozó igényüket írásban jelezhetik postai úton, vagy a vallalasok@efosz.hu e-mail címen. Az ÉFOSZ ennek elfogadásáról e-mail-en visszaigazolást küld és egyúttal gondoskodik a honlapon található vonatkozó információk törléséről.

 

3vissza